bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.04.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Estetyka

Zakres zadań

Do zakresu działań CAK należy:


- Edukacja kulturalna środowiska, w szczególności dzieci i młodzieży, realizująca się w zainteresowaniach uczestników poprzez pracę w zespołach, kołach zainteresowań, kursach, organizowanych konkursach, przeglądach, festiwalach we wszystkich dziedzinach działalności kulturalnej,

- Opieka nad amatorskim ruchem artystycznym, twórczością ludową oraz ich promowanie,

- Organizowanie imprez rekreacyjno-wypoczynkowych, sportowych oraz rozrywkowych, zapewniając uczestnikom racjonalne spędzanie czasu wolnego zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami,

- Koordynowanie działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej,

- Gromadzenie i udostępnianie dóbr kultury, informacji i dokumentacji dotyczących zjawisk kulturowych i sportowych na terenie gminy,

- Upowszechnianie dorobku i osiągnięć instytucji kultury, sportu oraz twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, popularyzacja najcenniejszych wartości kultury narodowej,

- Inicjowanie i podejmowanie współpracy z gminami w kraju i zagranicą w celu wymiany kulturalnej i sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem zorganizowanych grup młodzieżowych,

- Podejmowanie inicjatyw i realizacja projektów na rzecz promocji idei zjednoczonej Europy w środowiskach wiejskich, korzystając z wszelkich możliwych dotacji (fundacje, fundusze krajowe i europejskie) na realizację tych zadań,

- Wspieranie podejmowanych przez Urząd Gminy na rzecz promocji walorów gospodarczych gminy,

- Wydawanie pisma samorządowego "„Nowiny Tarnowskiej Gminy", promującego dorobek i osiągnięcia instytucji kultury, sportu, twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, najcenniejszych wartości kultury narodowej oraz idei samorządności i zjednoczonej Europy.Opublikował: Anna Żurowska
Publikacja dnia: 26.04.2012
Podpisał: Anna Żurowska
Dokument z dnia: 25.04.2012
Dokument oglądany razy: 736