bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.05.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Zakres zadań

Do zakresu działań CAK należy:


-Edukacja kulturalna środowiska, w szczególności dzieci i młodzieży, realizująca się w zainteresowaniach uczestników poprzez pracę w zespołach, kołach zainteresowań, kursach, organizowanych konkursach, przeglądach, festiwalach we wszystkich dziedzinach działalności kulturalnej,

-Opieka nad amatorskim ruchem artystycznym, twórczością ludową oraz ich promowanie,

-Organizowanie imprez rekreacyjno-wypoczynkowych, sportowych oraz rozrywkowych, zapewniając uczestnikom racjonalne spędzanie czasu wolnego zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami,

-Koordynowanie działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej,

-Gromadzenie i udostępnianie dóbr kultury, informacji i dokumentacji dotyczących zjawisk kulturowych i sportowych na terenie gminy,

-Upowszechnianie dorobku i osiągnięć instytucji kultury, sportu oraz twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, popularyzacja najcenniejszych wartości kultury narodowej,

-Inicjowanie i podejmowanie współpracy z gminami w kraju i zagranicą w celu wymiany kulturalnej i sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem zorganizowanych grup młodzieżowych,

-Podejmowanie inicjatyw i realizacja projektów na rzecz promocji idei zjednoczonej Europy w środowiskach wiejskich, korzystając z wszelkich możliwych dotacji (fundacje, fundusze krajowe i europejskie) na realizację tych zadań,

-Wspieranie podejmowanych przez Urząd Gminy na rzecz promocji walorów gospodarczych gminy,

-Wydawanie pisma samorządowego "„Nowiny Tarnowskiej Gminy", promującego dorobek i osiągnięcia instytucji kultury, sportu, twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, najcenniejszych wartości kultury narodowej oraz idei samorządności i zjednoczonej Europy.Opublikował: Anna Żurowska
Publikacja dnia: 02.05.2012
Podpisał: Anna Żurowska
Dokument z dnia: 25.04.2012
Dokument oglądany razy: 995